Ole majole

Mojčina prva kaseta preprosto, čisto in duhovito, otroku najbolj dojemljivo, s prijateljem Kaličopkom glasbeno pripovedujeta zgodbice našega vsakdana in ga tako približata otroku.

Prostodušne zgode in nezgode zrcalijo življenje v različnih odtenkih, z občutkom za humor pa podajajo tudi manj prijetne plasti vsakodnevnih situacij. Preprostost sloga in čistost pripovednega toka omogočata identifikacijo z glavnimi junaki, vendar pa vsebinska struktura (poleg komičnosti) razkriva še edukativno noto, ki tudi površnemu poslušalcu ne ostane skrita. Prav ta nepretenciozni pedagoški vzgib povezuje celoto sklopa Mojce in Kaličopka z najboljšimi deli literature, pisane za mlajšo publiko, nastalih pri nas v zadnjih nekaj letih. Dimenzije posnetega materiala potrjujejo možnost združevanja zabavnega in poučnega, sproščenega in koristnega hkrati.


Pesmice: Ole Majole, Nejko, Počitnice, Bonton, Mirne sanje, Pobalini, Riči, Minika, Srečen le doma, Kaličopko.